Uppskovsavdrag - avyttring/köp av fastighet

2006-07-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Jag och min sambo ska sälja vårt hus plus 2 tomter som just nu avstyckas från vår fastighet.Reavinsten blir nästan 4 milj.Vi köper ett nytt hus för c:a 400 tusen mer än de 3 milj.vi betalade för vårt nuvarande.Borde vi kanske köpa var sin fastighet eller kan man vänta och köpa den andra fatigheten senare för att minska skatten?
SVAR
Hej! De reglerna Ni tänker på är 47 kap IL om uppskovsavdrag. Först och främst krävs att Ni sålt en privatbostad Ni bott i under mer än 1 år eller under mer än 3 av de 5 senaste åren, och har köpt en ny bostad som Ni avser att använda som privatbostad. Uppskovsavdraget gäller dock bara en privatbostad, då reglerna syftar till att underlätta byte av hem och inte minska beskattning kapitalvinster.

Den vinst Ni gör kommer att beskattas i inkomstslaget kapital, varefter jag kan ge Er rådet att avyttra värdepapper Ni innehar med förlust under samma beskattningsår Ni tar in vinsten, så att den totala kapitalvinsten till viss kan del kvittas mot vp-förlusten.

Jag finner det lite svårt att utröna exakt vilka transaktioner Ni avser att göra, och vad Ni vill uppnå med desamma. Har Ni genomfört två stycken köp?

Jag ber Er vänligen att återkomma med utförligare information, så kanske jag kan ge ett bättre svar.

Mvh
Jesper J Silow
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86660)