FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/09/2009

Kan man avstå arv till förmån för hustru?

Ska ärva en farbror och frågar om jag kan avstå arv till förmån för min hustru? Har 3 söner.

Lawline svarar

Hej, Begreppet avstående från arv innefattar egentligen två olika, men likartade, företeelser. Dels arvsavstående och dels arvsavsägelse. I det förra fallet men inte det senare (jfr 17 kap. 2 § ÄB https://lagen.nu/1958:637#K17) kommer arvet istället den avståendes arvingar till del, man låter så att säga arvet trilla ner till nästa arvsklass. Detta var tidigare ganska vanligt p.g.a. skatteskäl. Att avstående till förmån för arvinge även kan innebära att avståendet sker till förmån för make/maka framgår av NJA 1992 s. 758. Det torde alltså vara möjligt för dig att avstå från arvet till förmån för din hustru (se till att det formuleras på detta sätt så att du inte helt avsäger dig från arvet). Eftersom arvsavstående tidigare var ett sätt att undvika arvsskatt har frågan främst belysts ur detta perspektiv i rättspraxis. Det har bl.a. ställts upp kriterier för vad som utgör ett arvsavstående i skatterättslig betydelse, av NJA 2001 s. 59 framgår dock att de kriterier som satts upp för dessa fall inte påverkar avståendets civilrättsliga följder utan att arvsavståendet civilrättsligt ska betraktas som en gåva. Detta får bl.a. till följd att avståendet kan bli föremål för återvinning i konkurs. Mer utförliga betraktelser kring arvsavståendets civilrättsliga konsekvenser saknas (såvitt jag erfar) i praxis. Eftersom HD synes jämställa avståendet med en gåva drar jag dock slutsatsen att de särskilda regler som gäller för gåva mellan makar borde vara av relevans i ett fall såsom ditt. Detta innebär att gåvan torde behöva registreras för att bli giltig, se 8 kap. 1 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K8 och 16 kap. ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K16. Det torde även innebära att avståendet i vissa fall kan anses inkräkta på bröstarvingars laglott, se 7 kap. 4 § ÄB https://lagen.nu/1958:637#K7. M.v.h.
Sofia Waadeland GrönesjöRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000