Kontrollavgift efter parkering i Norge

Rätten att ta ut kontrollavgift (felparkerat fordon)?

Har en norsk kommun rätten att driva in en felparkering med hjälp av Hojab Parkeringsservice i Solna som skickat en \"påminnelse om kontrollavgift\" och som refererar till svensk lag (Enligt lag om kontrollavgift vid olovlig parkering (SFS 1984:318))?

Det framkom ingen information på de norska skyltarna eller på den norska p-boten att någon utomstående part i Sverige kan komma att driva in parkeringsavgiften. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej!

Vilka länder som kan skicka vilka parkeringsböter till varandra är förhållandevis oklart. Allmänt gäller att privaträttsliga parkeringsböter, det vill säga kontrollavgifter, vandrar i stor utsträckning mellan länder där sådana avgifter förekommer. Norge och Sverige har snarlika regler för uttagande av kontrollavgifter. Det gör att det är förhållandevis lätt att kräva betalt för kontrollavgifterna mellan grannländerna. Det behöver inte framgå vid parkeringen att rätten att ta in en kontrollavgift kan överlåtas. Även av kontrollavgifterna i Sverige är det, jämfört med andra fordringar, förhållandevis stor del som överlåts till inkassobolag utan att det framgår av parkeringsreglerna. Trots att det inte finns några regler som särskilt styr kontrollavgifterna mellan länderna uppfattar jag möjligheten att som svensk slippa betala norska kontrollavgifter som mycket små.Vänliga hälsningar

Gustaf LidegranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo