FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist29/12/2009

Rättshjälp vid vårdnadstvist?

Hej!

Jag undrar över vad som gäller för möjlighet till rättshjälp i Tingsrätt - min f.d sambo och jag kommer inte överens om boende för vår gemensamma dotter.

Lawline svarar

Hej!Möjligheterna att beviljas rättshjälp är begränsade till situationer där försäkringsskydd inte finns. Har du en hemförsäkring med rättsskydd ska du alltså i första hand använda dig av denna. Om du saknar försäkringsskydd men med hänsyn till din ekonomiska situation borde ha haft sådant kan du också nekas rättshjälp.Är tvisten sådan att den inte borde täckas av försäkring bör du till att börja med söka rådgivning av en jurist, till exempel genom att kontakta en advokatbyrå. För rådgivningen betalar du en avgift som fastställs av domstolsverket. Är tvisten sådan att du behöver ytterligare juridisk hjälp utöver rådgivningen kan du beviljas rättshjälp.Huruvida du beviljas rättshjälp beslutas av domstolen om tvisten redan handläggs där, i annat fall av rättshjälpsmyndigheten. Vid beslutet beaktas följande:- Ditt ekonomiska underlag, som inte får överstiga 260000. Hur underlaget beräknas hittar du https://lagen.nu/1996:1619#P38.- Dina möjligheter att själv ta tillvara dina rättigheter och föra din talan.- Rimligheten i att staten, med hänsyn till angelägenhetens art och tvistemålets värde, bidrar till kostnaderna.När det gäller vårdnadsfrågor kan det även finnas hinder mot att bevilja rättshjälp om vårdnadstvisten sammanhänger med äktenskapsskillnad, eftersom det då krävs särskilda skäl. Så verkar dock inte vara fallet här.Något närmre svar är svårt att ge dig, men jag hoppas att du fått lite hjälp med hur du ska gå till väga för att komma vidare.Med vänlig hälsning

Anna LindbergRådgivare