FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott10/12/2009

Olagligt att lämna hund i varm bil?

en överläkare låser in sin hund bak i bilen medan han går på samanträde med läkarföreningen. När han kommer tillbaka till bilen är hunden medvetslös. På djursjukhuset konstaterar man att hunden har avlidit av överhettning. Detta skedde en varm vårdag i maj. Vad händer enligt lagen? vem blir fäld och i så fall för vad? vad blir straffet? Vad säger laget enligt det? Om man blir dömd varför blir man det anars varför går man fri? vad finns det för anledningar. Samt var hittar man straffet i lagboken om det är ett straff mvh

Lawline svarar

Hej,Din fråga kan delas in i ett antal delfrågor som jag kommer att besvara något förenklat. Frågorna är:

1. Vad händer enligt lagen?

2. Vem blir fälld och i så fall för vad?

3. Vad blir straffet?

4. Om man blir dömd varför blir man det annars varför går man fri?Lagrummet du söker är Brottsbalken 16 kap. 13 § och brottet det kan vara fråga om är djurplågeri. https://lagen.nu/1962:700I paragrafen anges att om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, dömes för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år.Svar:

1. I detta fall blir frågan om mannen kan anses ha agerat grovt vårdslöst. Jag kan inte göra den bedömningen utefter den knapphändiga information jag fått. Att han är överläkare torde inte vara relevant. Ett fall som i viss mån liknar ditt är ett hovrättsfall från 1984 (RH 1984:80). En hund placerades i en solbelyst bil medan ägaren gjorde ett marknadsbesök. Vid tillfället uppmättes temperaturen till ca +32° i skuggan. Efter flera timmar släpptes hunden, då svårt medtagen, ut av en ordningsvakt, som tillkallats av förbipasserande personer. Frågan var om ägarens förfarande varit grovt oaktsamt och han därför kunde dömas till ansvar för djurplågeri. I detta fall gjorde Hovrätten bedömningen att mannen agerat grovt vårdslöst.2. Om någon skulle bli fälld är det i så fall personen som lämnat djuret kvar i bilen.3. Straffet för djurplågeri är böter eller fängelse i högst två år.4. Detta är mera en rättsfilosofisk fråga. Att brott finns beror framför allt på att samhället vill skydda vissa intressen. I detta fall är det djuret/djuren man vill skydda.MVH

Sven LindblomRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo