Olagligt att lämna hund i varm bil?

2009-12-11 i Övriga brott
FRÅGA
en överläkare låser in sin hund bak i bilen medan han går på samanträde med läkarföreningen. När han kommer tillbaka till bilen är hunden medvetslös. På djursjukhuset konstaterar man att hunden har avlidit av överhettning. Detta skedde en varm vårdag i maj. Vad händer enligt lagen? vem blir fäld och i så fall för vad? vad blir straffet? Vad säger laget enligt det? Om man blir dömd varför blir man det anars varför går man fri? vad finns det för anledningar. Samt var hittar man straffet i lagboken om det är ett straff mvh
SVAR

Hej,Din fråga kan delas in i ett antal delfrågor som jag kommer att besvara något förenklat. Frågorna är:

1. Vad händer enligt lagen?

2. Vem blir fälld och i så fall för vad?

3. Vad blir straffet?

4. Om man blir dömd varför blir man det annars varför går man fri?Lagrummet du söker är Brottsbalken 16 kap. 13 § och brottet det kan vara fråga om är djurplågeri. härI paragrafen anges att om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, dömes för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år.Svar:

1. I detta fall blir frågan om mannen kan anses ha agerat grovt vårdslöst. Jag kan inte göra den bedömningen utefter den knapphändiga information jag fått. Att han är överläkare torde inte vara relevant. Ett fall som i viss mån liknar ditt är ett hovrättsfall från 1984 (RH 1984:80). En hund placerades i en solbelyst bil medan ägaren gjorde ett marknadsbesök. Vid tillfället uppmättes temperaturen till ca +32° i skuggan. Efter flera timmar släpptes hunden, då svårt medtagen, ut av en ordningsvakt, som tillkallats av förbipasserande personer. Frågan var om ägarens förfarande varit grovt oaktsamt och han därför kunde dömas till ansvar för djurplågeri. I detta fall gjorde Hovrätten bedömningen att mannen agerat grovt vårdslöst.2. Om någon skulle bli fälld är det i så fall personen som lämnat djuret kvar i bilen.3. Straffet för djurplågeri är böter eller fängelse i högst två år.4. Detta är mera en rättsfilosofisk fråga. Att brott finns beror framför allt på att samhället vill skydda vissa intressen. I detta fall är det djuret/djuren man vill skydda.MVH

Sven Lindblom
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1029)
2021-12-07 Kan man anmäla någon som felaktigt påstår sig vara en myndighetsperson?
2021-12-05 Lag om straff för vissa internationella brott
2021-12-02 Lag om straff för vissa internationella brott - Aggressionsbrott
2021-11-30 Preskriptionstid för brott som begås av ens chef

Alla besvarade frågor (97696)