Ändra grundlag

Hej!

Är det över huvudtaget möjligt att ändra mandatperioden för de folkvalda och i så fall hur?

Lawline svarar

Hej,att ordinarie val till riksdagen förrättas var fjärde år framgår av Regeringsform 3 kap. 3§. Regeringsform är en grundlag och för ändring av grundlag gäller RF 8 kap. 15 och 17§§. Utgångspunkten är att två likalydande beslut ska ske och att det andra beslutet ej får fattas förrän det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen. RF hittar du https://lagen.nu/1974:152.Med vänlig hälsning

Gustav NittbyRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”