Ändra grundlag

Hej!

Är det över huvudtaget möjligt att ändra mandatperioden för de folkvalda och i så fall hur?

Lawline svarar

Hej,att ordinarie val till riksdagen förrättas var fjärde år framgår av Regeringsform 3 kap. 3§. Regeringsform är en grundlag och för ändring av grundlag gäller RF 8 kap. 15 och 17§§. Utgångspunkten är att två likalydande beslut ska ske och att det andra beslutet ej får fattas förrän det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen. RF hittar du https://lagen.nu/1974:152.Med vänlig hälsning

Gustav NittbyRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo