Fråga om rättskällor

Var ska man söka svar om någon begrepp i lagtexten är oklar? Nämn åtminstone tre tänkbara källor där svaret kan tänkas stå? Vilken typ av källa har störst dignitet?

Lawline svarar

HejInom juridiken brukar man tala om rättskällor. Allmänt sett gäller att om inte lagtexten ger svar på en viss fråga får man titta i lagens förarbeten och i senare led kommer rättspraxis. Om inte dessa rättskällor ger vägledning får man söka svar i rättsvetenskapliga verk (doktrin).Med vänlig hälsning

Sven LindblomRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”