Särbos arvsrätt

FRÅGA
En man har avlidit och efterlämnar en nioårig pojke som är gravt funktionshandikappat. Det saknas testamente så hans efterlämnade särbo ärver ingenting. Särbon är moder till deras gemensamma barn. Kan särbon sälja den avlidne mannens bostadsrätt som barnet ärver? Kan modern ta del av arvet som tillfaller barnet?
SVAR

Hej!En särbo/sambo har ingen arvsrätt, det krävs att man är gifta för att man ska ärva efter sin respektive. Ett barn som är gravt funktionshandikappat bör ha en förmyndare, om så inte redan är fallet bör sonen få en förmyndare tillförordnad. Det är då upp till förmyndaren och pojken att bestämma hur man ska göra med bostadsrätten. Särbon kan inte sälja lägenheten och inte heller ta del av pojkens arv.Mvh

Frida Henkow
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (813)
2020-05-30 Kan barnbarn bli arvlösa?
2020-05-27 Hur ser jag till att min sambo kan sitta kvar i orubbat bo om jag avlider?
2020-05-21 Måste man betala skatt efter dödsbo?
2020-05-19 Skiftesman som räknat fel

Alla besvarade frågor (80626)