FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 09/07/2006

Condictio Indebiti (felaktig utbetalning av lön)

Jag har för någon vecka sedan uppmärksammats av ett bemanningsföretag, som jag förut arbetat för av och till under de sista åren, att man gjort en del felaktiga löneutbetalningar. Dvs detta har skett vid upprepade tillfällen och rört sig om mindre belopp från några tusen till större upp mot 15000 kr. Under samma period har jag under mina jourkompledigheter även arbetat för flera andra läkarbemanningsföretag. Jag har inte uppmärksammat dessa felaktiga utbetalningar som pågått sedan 2003, eftersom jag med oregelbundhet får utbetalningar från flera olika företag och jag kontrollerar väldigt sällan hur mycket som kommer in på kontot och vem som satt in exakt vilket belopp. Det går ju inte heller att se vem som är utbetalaren på kontobeskeden. Nu i juni har den som som skulle ha haft just de utbetalningar som gått till mitt konto plötsligt noterat att hon inte fått några utbetalningar insatta på sitt konto. Denna person har således inte heller haft någon riktig kontroll på vad som gått in på hennes konto och har liksom jag utgått från att det som blivit insatt varit korrekt. Det man nu plötsligt noterat från företaget är man skrivit fel lönekonto på den aktuella personen och det har i stället blivit mitt konto som hennes lön gått in på. Eftersom jag utgått från att det som funnits på mitt konto varit korrekt så har jag inte granskat lönebesked mot faktisk insättning. De pengar som gått in på mitt konto är förbrukade i pensionsparande eller andra inköp. Vad gäller rättsligt beträffande ett fel som detta?

Lawline svarar

Hej! Huvudregeln i den uppkomna situationen är att arbetsgivaren har rätt att kräva tillbaka vad han betalat för mycket. Detta enligt principen att part inte kan kan grunda rätt till vad som utgivits till honom av misstag. Återkravet kallas med en annan term condictio indebiti (felaktig utbetalning) I rättspraxis har dock utbildats en regel att arbetsgivaren förlorar denna rätt om arbetstagaren i god tro mottagit och förbrukat/inrättat sig efter det felaktigt utbetalade beloppet. Huruvida kravet på förbrukande/inrättande gäller eller ej är ovisst. Domstolarna ger sig i varje fall inte på att pröva om arbetstagaren sparar lönen eller redan förbrukat denna. Med god tro menas att arbetstagaren varken insåg eller bort inse att betalningen var felaktig. Detta kommer att bli själva knäckfrågan. Frågan är helt enkelt om du borde ha upptäckt att du under flera års tid har fått större summor inbetalade på ditt konto eller inte. Olika fakta kan tala i olika riktningar. Det faktum att beloppen emellanåt varit så stora som 15 000kr talar för att du bort uppmärka det medan det faktum att du arbetat för flera andra företag under tiden, vilka jag förmodar även gjort insättningar, talar i motsatt riktning. Om en ökning av den nettolön som arbetsgivaren betalat ut bort föranleda arbetstagaren att närmare granska lönebeskedet och om felet i utbetalningen då bort upptäckas, har arbetstagaren inte varit i god tro utan blivit återbetalningsskyldig. (Se rättsfallen AD 1989 nr 55 och 57) Det kan även vara avgörande hur länge arbetsgivaren väntat med sin återbetalningskrav eller krav på korrigering. Härav följer att den som får ett belopp utbetalat till sig av misstag inte kan göra gällande att han skall få behålla pengarna om misstaget uppdagas tämligen omedelbart. Han har ju då inte hunnit inrätta sig. (Se rättsfallen NJA 1970 s.539 och 1994 s.177) Huruvida någon av parterna förfarit oaktsamt i samband med betalningen har också tillmätts betydelse. Jag föreslår att du tar kontakt med bolaget och berättar att du i god tro mottagit pengarna och att du inrättat dig efter detta. Om du inte anser dig betalningsskyldig så protestera genom att skicka ett daterat brev. På så vis finns dina invändningar dokumenterade. Ange de sakliga argument som talar för att du inte är återbetalningsskyldig. Med vänliga hälsningar
Daniel WaermeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000