Förskott på arv till annan än bröstarvinge

Hur gör man för att skänka en fastighet till sitt ena barnbarn utan att gåvan betraktas som förskott på arv?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej,Förskott på arv regleras i Ärvdabalken 6 kap 1 §, https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1. Med förskott av arv menas att arvlåtaren under sin livstid givit en gåva till en framtida arvinge. Paragrafen tar i första hand sikte på gåvor till bröstarvinge. Lagstiftaren har utgått från att arvlåtaren vill behandla alla sina barn lika och därför råder en presumtion för förskott av arv vid gåva till bröstarvinge. Som bröstarvinge räknas enligt Ärvdabalken 2 kap 1 §, https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1, arvlåtarens barn.Vad gäller gåva till annan arvinge räknas det som förskott på arv endast om det är föreskrivet eller om det på grund av omständigheterna måste antas varit avsett som ett förskott, se Ärvdabalken 6 kap 1 § 2 meningen, https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1.Ditt barnbarn räknas alltså inte som bröstarvinge och gåvan räknas därmed inte som förskott på arv, om det inte är särskilt föreskrivet. Det kan även påpekas att då gåvan rör fast egendom måste visa formföreskrifter iakttas enligt Jordabalken 4 kap 29 §, https://lagen.nu/1970:994#K4P29S1.Med vänliga hälsningar

Anna ErikssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning