FrågaSKATTERÄTTÖvrigt01/07/2009

Lotterivinst i Storbritannien, skattepliktig intäkt?

Säg t.ex . att jag vunnit en summa på 5000000 i ett engelskt lotteri.Det är slumpvis valda nummer. Hur mycket skatt skall jag då betala?Vad är %-satsen.

Lawline svarar

Hej! Jag utgår från att du är obegränsat skattskyldig i Sverige, IL 3 kap. 3 och 8§§. Den som är obegränsat skattskyldig är som utgångspunkt skattskyldig för alla sina inkomster, från såväl Sverige som utlandet. Lotterivinster är dock inte skattepliktig intäkt enligt IL 8 kap. 3§. Pga. EG-domstolens dom Lindman (C-42/02) gäller detta även vinster på lotterier som anordnats inom EES-området, se IL 8 kap. 3§. Storbritannien är stat inom EES-området. En annan fråga är gränsdragningen mellan lotterier och inkomst, se lotterilagen (1994:1000) 3§ angående definitionen av lotteri. Slumpmomentet tillmäts stor betydelse, men är ej avgörande. Generellt kan sägas att där vinnaren utfört någon prestation för att erhålla tävlingsvinsten inkomstbeskattas enligt praxis. Och om deltagandet i lotteriet förutsätter anställning i ett företag har vinster i sådana lotterier i praxis ansetts utgöra skattepliktig förmån. Det låter mot din beskrivning som att det är fråga om ett lotteri. Om du har någon ytterligare fråga på denna punkt, så är du välkommen att återkomma med mer information. IL hittar du https://lagen.nu/1999:1229 och lotterilagen https://lagen.nu/1994:1000. Med vänlig hälsning
Gustav NittbyRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”