Vem har rätt till bostaden när ett sambopar separerar?

Hej,

Jag funderar på att skriva över min sambo på mitt förstahandskontrakt på en hyresrätt. Är det möjligt att sätta upp två personer på ett sådant kontrakt? Hur fungerar det om vi i värsta fall separerar, kommer båda två då ha samma rätt till lägenheten? Hur brukar folk lösa denna typ av problem?

Lawline svarar

Hej!

Sambolagen inträder vid en eventuell konflikt om huruvida du eller din sambo har rätt till bostaden vid en separation. Den reglerar både det förhållande att bostaden förvärvats av och/eller står skriven på er båda och det förhållandet att endast en av er står som hyresgäst.Med sambors gemensamma bostad avses "byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt, om byggnaden eller byggnadsdelen är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål" (5 § sambolagen). Dock måste lägenheten vara förvärvad i syfte att utgöra er gemensamma bostad.Om denna förutsättning är uppfylld, utgör den gemensamma bostaden såkallad samboegendom. Detta innebär i sin tur att den gemensamma bostaden omfattas av bodelningen när ett samboförhållande upphör. Vid en bodelning dras först skulder av, sedan läggs egendomen samman och värdet därav fördelas på hälften mellan samborna.Vad gäller bostaden så har den som "bäst behöver bostaden" rätt till den mot att denna egendom avräknas på hans eller hennes lott (16 §), eller om värdet är ringa, utan avräkning. Om bostaden tillhör den ena sambon krävs dessutom att det är skäligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt, för att den andre sambon skall få överta bostaden. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det (22 §).Sambolagen kan dock avtalas bort. Beträffande frågan om du även kan skriva in din sambo i hyresavtalet, bör du vända dig till din hyresvärd. Möjlighet finns att anmäla en fastighet som är lagfaren för en av er eller en tomträtt för vilken en av er är inskriven som innehavare, som gemensam bostad för er båda. Dock står inte att finna någon närmare reglering beträffande hyresrätt i sambolagen.Återkom gärna om du har fler frågor! Se https://lagen.nu/2003:376 om du vill läsa mer om hur sambolagen fungerar.Vänligen

Lawline Rådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning