Samboförhållandet upphör - vad händer med hyresrätten?

FRÅGA
Hej. Jag och min sambo flyttade in i gemensam hyreslägenhet för ca ett år sedan. Vi bytte min gamla lght mot en 3a och jag står på kontraktet. Nu ska vi flytta isär och vi vill båda byta lägenheten mot två. Han vill flytta till en kompis och bo gratis under tiden vi söker utan att betala något på hyran och menar att eftersom lägenheten är gemensam enligt sambolagen kan han ändå kräva att byta den mot två. Ingen av oss har egentligen råd att bo kvar i lägenheten själva.Fungerar verkligen sambolagen så? Man måste väl ändå ha några skyldigheter också eller måste jag betala hel hyra jättelänge extra för att han också ska få en lägenhet? Det skulle gå mycket snabbare att byta en trea mot en etta istället för mot två.
SVAR

Hej,Enligt sambolagen (här) utgör sambors gemensamma bostad samboegendom om den har förvärvats för gemensam användning. En lägenhet som någon av samborna innehar med hyresrätt utgör anses vara sambornas gemensamma bostad då den är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål.När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning om någon av samborna begär det. Begäran om bodelning måste göras inom ett år, och bodelningen görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde.Det finns inget stöd i sambolagen för att kräva att en gemensam lägenhet som utgör samboegendom ska bytas mot två mindre lägenheter för att tillgodose båda parternas behov. Då ni flyttar isär anses samboförhållandet ha upphört och en bodelning kan alltså bli aktuell om någon av er begär det. Eftersom egendomsförhållandena den dagen samboförhållandet upphör är avgörande kommer den gemensamma bostaden att räknas som samboegendom och ingå i en eventuell bodelning. Den som bäst behöver sambornas gemensamma bostad och bohag kan då få överta hela hemmet om det anses skäligt och han eller hon ersätter den andre för värdet av det som övertas. En hyresrätt anses dock normalt inte ha något ekonomiskt värde, vilket innebär att den som vid en bodelning får hyresrätten på sin lott normalt inte blir skyldig att utge någon ersättning för denna.Mvh,

Sara Hansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2907)
2021-05-16 Blivit utelåst från sambos bostad
2021-05-15 Bodelning när samboförhållandet upphör
2021-05-09 Bodelning efter samboförhållandes upphörande
2021-04-30 Har en fd sambo och fästmö/fästman skyldighet att skicka den andres egendom till hen när förhållandet tar slut?

Alla besvarade frågor (92317)