FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/06/2009

Samtycke till avtal om anställning för 16-åring

måste båda föräldra till en 16 årig samtycke till ett arbete om de har gemensam vårdnaden där ungdommen enddast bor hos ena föräldran

Lawline svarar

Hej! Detta regleras i FB 6 kap. 12 och 13§§. I 12§ anges: ” Barnet ingår självt avtal om anställning eller annat arbete, men endast om vårdnadshavaren samtycker till avtalet. Barnet får självt säga upp avtalet och, om barnet har fyllt sexton år, utan nytt samtycke avtala om annat arbete av liknande art.” Andra meningen tar sikte på att samtycke en gång beviljats och då krävs inte nytt samtycke för att ingå ett annat avtal om barnet har fyllt 16 år och arbetet är av liknande art. Samtycke krävs dock annars, dvs. även om barnet har fyllt 16 år. I 13§ anges att om barnet står under gemensam vårdnad ska vad som bl.a. anges i 12§ gälla dem gemensamt, dvs. vårdnadshavarna ska vara överens i frågan. Att barnet har sitt boende hos enbart den ena föräldern blir i den aktuella frågan därför irrelevant. Hoppas du blir nöjd med svaret! Med vänlig hälsning
Gustav NittbyRådgivare
Hittade du inte det du sökte?