Bostadsrättsförenings stämmoskyldighet

Bor i bostadsrättsförening med garage och tvätthall. Har separat kontrakt med fastighetsförvaltaren om garageplats.Styrelsen i bostadsrättsföreningen har på eget initiativ tagit bort vattenblandaren. Ur slang erhålles nu enbart kallvatten. Varmt vatten tillhandahålls via tappning. Menet består i att jag ej numera kan spola bilen med ljummet vatten vilket vintertid är värdefullt för avlägsnande av is, snö och salt i hjulhus. Tacksam för svar om föreningen kan tvingas återinstallera blandare. Garaget har 62 garageplatser. Om inte varmvatten kan spolas så kommer bilarna att stå och droppa saltvatten var och en på sin plats så det borde vara i föreningens intresse att låta installera en ny blandare.

Lawline svarar

Hej! Juridiskt sett har bostadsrättsföreningen ingen skyldighet att återinstallera vattenblandaren (se t.ex. bostadsrättslagen 9 kap 15, 16 §§ e contrario [motsatsvis]. Ett tips är att du inför nästa föreningsstämma inkommer med en motion till styrelsen och ber om att röstning beträffande denna fråga sker. Med vänliga hälsningar
Jimmy SchiöldRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000