Överlåtelse av hyresrätt till närstående

Kan min 20-åriga dotter ta över min hyresrätt om jag flyttar till annan bostad? Hon har alltid varit skriven på samma adress som jag.

MVH

Lawline svarar

Hej IsabelDet ska gå bra med en överlåtelse av hyresrätten till er dotter så länge ni ber om tillstånd för detta hos Hyresnämnden 34 § Hyreslagen se https://lagen.nu/1970:994#K12R11. De krav som ställs är att Hyresnämnden skäligen ska kunna nöja sig med er dotter som ny hyresgäst och att du varaktigt sammanbor med henne.Ett varaktigt samboende innebär inte endast att hon är skriven på samma adress som du. Det ska handla om en faktisk boendegemenskap, att ni har ett gemensamt hushåll och att lägenheten har utgjort din dotters fasta bostad. Det handlar alltså inte bara om själva varaktigheten som sådan utan även om hur boendets intensitet har sett ut.Det andra kravet för att överlåtelsen ska godkännas, att Hyresnämnden skäligen ska kunna nöja sig med er dotter som hyresgäst, anses uppfyllt så länge din dotter har vilja och förmåga att fullgöra hyresavtalets förpliktelser. Framförallt är det viktigt att hon har sådan inkomst att hon kan betala hyran.Med vänlig hälsning

Natalie LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000