FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt03/11/2009

Får man fotografera någon utan dennes samtycke?

Hej

Vad gäller för regler vid fotografering med kamera (ej övervakning). Får man fotografera en person på allmän plats utan dennes samtyckte?

Får man fotografera en person på privat mark (ex villa tomt) utan dennes samtycke?

Lawline svarar

Hej,Det är i princip tillåtet att ta bilder på vem som helst på allmän plats utan dennes samtycke. Det gör då inte någon skillnad om du fotograferar flera personer i en folksamling eller om du tar ett foto på en enskild person. På privat område kan det dock vara förbjudet att fotografera, men det är fullt tillåtet att fotografera in på ett privat område då man själv befinner sig på allmän plats eller i sitt eget hem.Observera dock att du inte får hindra en person du fotograferar från att röra sig, hålla fast någon eller uppträda störande på något annat sätt, detta kan vara att anse som ofredande. Det finns vidare vissa skyddsobjekt där fotografering kan vara förbjuden, samt eventuella begränsningar för hur fotografierna får användas.Med vänliga hälsningar,

Sara HanssonRådgivare