FrågaSKATTERÄTTÖvrigt10/06/2009

Uppskovsavdrag

Skatteverket överväger att inte medge uppskov av kapitalvinstbeskattning eftersom vi enligt folkbokföringen inte varit bosatta i ursprungsbostaden i 1 år. Vi har enligt folkbokföringen varit bosatta där i 50 veckor. Vi har i själva verket varit bosatta i ursprungsbostaden i 54 veckor. Vad ligger till grund för folkbokföringens uppgifter? Försäljningsdatum? Addressändring? Hur går jag tillväga för att få till stånd en ändring av folkbokföringens uppgifter?

Lawline svarar

Hej! Först och främst några ord om bakgrunden till 1 års- kravet. Villkor för att få göra avdrag för uppskovsbelopp regleras i IL 47 kap. 2§, jfr. p.1 som anger som krav att den skattskyldiga ska ta upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar en ursprungsbostad. Definitionen av ursprungsbostad finns i 3§. Med det avses en privatbostad som vid avyttringen är den skattskyldigas permanentbostad. Med permanentbostad avses i sin tur en bostad där den skattskyldiga varit bosatt under minst ett år före avyttringen (alternativt minst tre av de senaste fem åren). Därav 1 års- kravet. Utgångspunkten är att man ska ha varit folkbokförd ett år. Dock föreligger inget absolut krav på folkbokföring, utan kan Du visa att Du faktiskt har varit bosatt i bostaden under ett år före avyttringen, borde detta således räcka. Bevisbördan blir dock betydligt svårare. Vad gäller tidpunkten för folkbokföring regleras detta i Folkbokföringslag (1991:481) 35§. Om anmälan görs enligt 25-26§§ ligger flyttningsdagen till grund för den nya folkbokföringen. Med utgångspunkt att Du tidigare var bosatt i Sverige innan Du förvärvade den bostad Du nu ska avyttra, skulle anmälan enligt 25§ ha gjorts inom en vecka från flytten. Gjordes anmälan senare än en vecka från flytten gäller folkbokföringen från och med den dag då anmälan kom in enligt 35§. Vad gäller en eventuell överklagan regleras detta i 38-40§§. Folkbokföringslagen hittar Du https://lagen.nu/1991:481 och Inkomstskattelagen https://lagen.nu/1999:1229. Med vänlig hälsning
Gustav NittbyRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo