FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 31/05/2009

Uppsägning av endast oorganiserade arbetstagare

Hej! Jag arbetade vid ett företag där det blev en rekonstruktion, 30-35 fick sluta. Alla som inte var med i facket fick gå utan hänsyn till anställningstid el. kompetens, andra som hade arbetat 1-3 år men som var med i facket fick behålla sina jobb För mej är det här diskriminering av grupp? Tacksam för svar. MVH

Lawline svarar

Hej! När man säger upp anställda pga. rekonstruktion, omstrukturering och liknande orsaker brukar man tala om en uppsägning pga. arbetsbrist (även om någon faktisk brist på arbete inte funnits). Vid arbetsbristuppsägningar kan arbetsgivaren inte fritt välja vem han eller hon ska säga upp; istället är det reglerna i 22 § LAS som gäller (se https://lagen.nu/1982:80#R9). Enligt dessa är det, i princip, den som haft kortast anställningstid som får gå. Om arbetsgivaren på ditt företag på egen hand valde vilka som skulle få gå bröt han eller hon alltså mot LAS. I ditt fall är det dock mera troligt att arbetsgivaren kom överens med facket vilka det var som skulle säga upp (s.k. avtalsturlista). Arbetsgivare och en fackförening som har ett gällande kollektivavtal mellan sig får nämligen genom avtal göra avsteg från 22 § LAS (2 § 3 stycket LAS, se https://lagen.nu/1982:80#R1). Detta innebär att så länge arbetsgivaren och facket är överens behöver reglerna i 22 § LAS inte följas. En sådan turlista gäller, enligt 2 § 6 stycket, även för sådana anställda som inte är med i facket. Några egentliga regler för hur en avtalsturlista får se ut finns inte i LAS. Arbetsdomstolen har dock sagt att bl.a. diskriminerande avtalsturlistor inte är gällande. Av 8 § MBL (se https://lagen.nu/1976:580#R2) framgår att varken arbetsgivare eller facket får straffa någon för att man är med i en viss fackförening. Rätten att INTE tillhöra en fackförening regleras däremot inte i vare sig LAS eller MBL, utan i den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR), art. 11 (se https://lagen.nu/1994:1219; den svenska versionen finns längst ner på sidan). Enligt konventionen, som är jämställd med svensk lag, får ingen straffas för att man tillhör en viss fackförening eller för att man väljer att stå utanför facket. Om det enda skälet till att anställda på ditt företag har sagts upp är att de inte är med i facket, strider alltså avtalsturlistan mot EKMR. Det är möjligt att Arbetsdomstolen skulle underkänna en sådan avtalsturlista och att den alltså skulle kunna ogiltigförklaras. Det finns dock tyvärr inga tydliga lagbestämmelser om vad som gäller i ett sådant läge och jag kan inte säga mer än att uppsägningarna förmodligen inte var lagenliga om facktillhörighet var det enda kriteriet. MVH
Dennis AndreevRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”