Straffavgift för att inte delta i BRFs städdag?

Jag bor i en bostadsförening (BF) som regleras av Lag om ekonomiska föreningar samt föreningens stadgar, precis på samma sätt som t ex en golfklubb, eller?

Får man då i en BF t ex ta ut straffavgift för medlemmar som struntar i att delta i vår- och höststädning?

Lawline svarar

Hej,

Reglerna om bostadsrättsföreningar finns i bostadsrättslagen (https://lagen.nu/1991:614). Lagen om ekonomiska föreningar tillämpas i den utsträckning som anges i kapitel 9 och 10 i bostadsrättslagen. Därutöver gäller bostadsrättsföreningens stadgar som informerar om föreningens regelsystem och tillämpningsföreskrifter.

Bostadsföreningen ansvarar för skötsel av fastigheten, såsom trappstädning och trädgårdsskötsel. Även om föreningsstämman kan besluta att medlemmarna ska hjälpas åt vid särskilda städdagar för att hålla föreningens kostnader nere kan inte de enskilda bostadsrättshavarna tvingas att medverka vid dessa. Föreningen får heller inte ta ut några avgifter för fastighetens förvaltning utöver månadsavgiften, så någon rätt att ta ut en straffavgift av de som inte deltar vid städdagarna föreligger inte.

Med vänliga hälsningar,

Sara HanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000