Hundägares strikta ansvar

FRÅGA
Hej jag undrar vad som gäller i detta fall. Jag var ute och promonerade runt Växjö sjön med en väninna och mina två hundar av rasen bichon frisé och paserar en kille som befinner sig en bit in på gräset och ser att han håller på med en hund, som sedan går till attack på min hund ni kan läsa om händelsen i kvällsposten den 13/5 eller på www.kvp.se även i smålandsposten den 12/5 och 13/5 där ni får detaljer om händelsen. Ägaren har inga försäkringar varken hund eller hemförsäkring jag har försäkring på mina hundar. Så min fråga är bli ägaren skadeståndsansvarig för detta både för min hund och för lidande för mig och min familj
SVAR

Utgångspunkten i svensk skadeståndsrätt är att skadeståndsskyldighet utgår om man uppsåtligen (medvetet) eller av oaktsamhet orsakar skada på människa eller egendom (av värde).När det gäller hundar är dock skadeståndsansvaret striktare. För hundägare gäller, så kallat, strikt ansvar. Med strikt ansvar för hundägare menas att hundens ägare ansvarar för alla skador som den egna hunden orsakar, oavsett om hundägaren brustit i sin tillsyn över hunden (varit oaktsam) eller ej.Utgående ifrån det du redogjort för ovan är den andra hundägaren ansvarig för alla skador hans hund orsakat på din hund. Om han har en hemförsäkring med ansvarsdel eller inte har inte med saken att göra. Om det strikta ansvaret för hundägare kan du läsa härMed vänliga hälsningar,

Henrik Wallin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97694)