Hundägares strikta ansvar

Hej jag undrar vad som gäller i detta fall. Jag var ute och promonerade runt Växjö sjön med en väninna och mina två hundar av rasen bichon frisé och paserar en kille som befinner sig en bit in på gräset och ser att han håller på med en hund, som sedan går till attack på min hund ni kan läsa om händelsen i kvällsposten den 13/5 eller på www.kvp.se även i smålandsposten den 12/5 och 13/5 där ni får detaljer om händelsen. Ägaren har inga försäkringar varken hund eller hemförsäkring jag har försäkring på mina hundar. Så min fråga är bli ägaren skadeståndsansvarig för detta både för min hund och för lidande för mig och min familj

Lawline svarar

Utgångspunkten i svensk skadeståndsrätt är att skadeståndsskyldighet utgår om man uppsåtligen (medvetet) eller av oaktsamhet orsakar skada på människa eller egendom (av värde).När det gäller hundar är dock skadeståndsansvaret striktare. För hundägare gäller, så kallat, strikt ansvar. Med strikt ansvar för hundägare menas att hundens ägare ansvarar för alla skador som den egna hunden orsakar, oavsett om hundägaren brustit i sin tillsyn över hunden (varit oaktsam) eller ej.Utgående ifrån det du redogjort för ovan är den andra hundägaren ansvarig för alla skador hans hund orsakat på din hund. Om han har en hemförsäkring med ansvarsdel eller inte har inte med saken att göra. Om det strikta ansvaret för hundägare kan du läsa https://lagen.nu/2007:1150#P19S1.Med vänliga hälsningar,

Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”