Ny lag om strandskydd?

Hej,

Jag har hört att en ny lag (förändring av lag) har skapats gällande Naturvårdsverkets rätt att överklaga beslut om strandskyddsdispens. Den ska börja gälla 1 juli 2009.

1.) Skulle ni kunna ge mig länk till denna nya lag?

2.) Skulle ni kunna bekräfta att det verkligen ligger till på detta sätt.

3.) Om inte länk finns till nya lagen, har ni den i PDF eller annat? Eller vet ni vart jag kan vända mig för att få tag i den?

Tack så mycket på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Någon ny lag är det inte tal om, däremot kommer vissa förändringar i miljöbalken att genomföras vad gäller strandskyddet. Lagändringarna har precis (29 april 2009) antagits av riksdagen i enlighet med regeringens proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, som du kan läsa här: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/120742.Av propositionen framgår att Naturvårdsverket, precis som tidigare, har en rätt att överklaga länsstyrelsens beslut i första instans om upphävande av eller dispens från strandskyddet. Däremot kommer Naturvårdsverket inte att kunna överklaga kommuners beslut om upphävande eller dispens. Mer utförlig information om lagändringarna kan du läsa i propositionen.M.v.h.

Sofia Waadeland GrönesjöRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo