FrågaFAMILJERÄTTBodelning14/11/2009

Bäst rätt till gemensam bostad

Hej,

vid skilsmässa, där båda parter vill/kan ta över lånen och lösa ut den andra parten och bo kvar i nu gemensamägd fastighet. 4 gemensamma barn där det blir delad vårdnad. Vid ev. tvist ang huset - är det brukligt att någon av föräldrarna prioriteras.

Lawline svarar

Hej,

Vem som skall tilldelas den gemensamma bostaden vid fördelning av egendomen vid bodelning regleras i Äktenskapsbalken (1987:230) 11 kap 8 §.

Äktenskapsbalken kan du hitta https://www.lagen.nu/1987:230

Där anges att den make som bäst behöver den gemensamma bostaden skall få denna i avräkning på sin lott. Då ni båda äger bostaden gemensamt och båda kan och vill ta över lån/lösa ut den andre blir det prövningen av vem som bäst behöver bostaden som blir avgörande.

Vid denna prövning skall hänsyn tas till samtliga föreliggande omständigheter. Det kan tex ha betydelse att den ena maken har möjlighet att hyra eller på annat sätt skaffa en bostad på annat håll eller kan erbjuda den andra maken detta.

Man kan också beakta makarnas ålder och hälsa och avstånd till arbetsplats. Man kan också beakta om egendomen har visst affektionsvärde för den ena maken, tex att det rör sig om en släktgård eller den ena makens föräldrahem. Om den ena maken innehar en fritidsbostad som också kan användas som åretruntbostad kan det ha betydelse vid bedömningen.

Det är också av vikt vem av makarna barnen stadigvarande kommer att bo hos (även om ni har gemensam vårdnad).

Det är svårt att utifrån de uppgifter du angivit att bedöma vem av er som har bäst rätt till den gemensamma bostaden men jag hoppas att du kan finna ledning i svaret.Med vänlig hälsning

Hanna RehnRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000