FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/03/2009

Kan man ärva skulder?

Kan barn till försvunnen person bli skyldig att betala förälders skulder? Kan barn ärva skulder efter förälder?

Lawline svarar

Hej. En försvunnen person är fortfarande ansvarig för sina skulder. Detta gör att ett barn inte blir skyldig att betala för sin förälders räkning. Om ett barn däremot har tecknat ett borgensåtagande är situationen en annan. Det verkar dock inte av din fråga vara fallet. När en person avlider ska efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare (dödsbodelägare) ta hand om den egendom som den avlidne hade enligt 18 kap 1 § Ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637#K18). I uppdraget ligger att förvalta den avlidnes tillgångar och betala skulder (dödsboet). Skyldigheten består dock bara i att använda den avlidnes tillgångar till att betala skulderna. Om dödsboet inte har tillräckligt med tillgångar för att täcka skulderna blir inte barnen eller andra dödsbodelägare betalningsskyldiga. Med vänliga hälsningar
Micael KarlssonRådgivare