Efterarvsrätt

Min far dog 2008. Min mor och far levde aldrig tillsammans.Far levde med en annan kvinna och fick en gemensam son.Hustrun/mamman år avliden sedan tidigare. Nu dör min far. Vi har haft bouppteckning och nu ska arvsskifte ske. Vilken fördelning ska ske mellan mej och min halvbror.Har han rätt till efterarv efter sin mor och i vilket fall blir propition till behållningen enligt bouppteckningen efter min far. Behållningen består av en fastighet och kontanter.

Lawline svarar

Tack för din fråga! I samband med din fars frus bortgång ärvde din far enligt 3 kap. 1 § ÄB egendom av sin fru, se https://lagen.nu/1958:637#K3. Den egendomen har han fram till sin bortgång innehaft med fri förofoganderätt och det är till denna del, s.k kvot, som din halvbror har efterarvsrätt. Efterarvsrätten är en andelsrätt, dvs din halvbror har inte rätt att erhålla viss egendom utan endast ett visst värde. Hur stor kvoten för din halvbrors efterarvsrätt är beror på hur mycket din far ärvde av sin fru.Om din far exempelvis ärvde 200 000 av sin fru och själv ur bodelningen erhöll 200 000, blir kvoten 1/2. Oavsett om er fars förmögenhet minskat eller ökat i värde från det att han ärvde sin fru till det att han själv gick bort, skall kvoten vara densamma. Då kvoten för efteravsrätten avräknats från er fars totala kvarlåtenskap, kvarstår den del av kvarlåtenskapen vartill du och din bror har lika rätt. Denna egendom skall likadelas mellan er enligt 2 kap. 1 § ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K3. Om er far vid sin bortgång exempelvis ägde egendom till ett värde av 600 000, skall 200 000 tillfalla din halvbror pga efterarvsrätten. De återstående 400 000 skall ni dela lika.

Då du inte angivit hur stor behållningen är enligt boupptekningen kan det konkreta utfallet i ert fall ej anges.

Med vänlig hälsning,

Louise Albertson - WittingRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”