Användning av ny eller äldre version av LAS

Om ett kollektivavtal (Allokemiska) är slutet före den 1/7 2007 när den äldre versonen av LAS gällde. Ska avtalet tolkas tillsammans med den nya lagen eller den som gällde före 1/7 2007? Det är framförallt § 5 som förändrats. Det gör att avtalet blir svårt att förstå tillsammans med den nya lagen.

Lawline svarar

Hej!

När du använder lagtext skall du alltid utgå från den senaste versionen av utkommen lag, därmed skall avtalet ses i ljuset av vad som gäller för tillfället och inte vid tiden för avtalsslut.

Dock är LAS 5 § en semidispositiv paragraf vilket innebär att avsteg får göras från den genom kollektivavtal, vilket följer av LAS 2 §. Därmed är avvikelser från 5 § möjliga och gällande så länge de inte innebär att arbetstagare helt eller delvis förlorar en rättighet enligt LAS.Lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS hittar du https://lagen.nu/1982:80mvh

Dennis CarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo