Upprättande av enkelt skuldebrev

2009-02-28 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej!Vad bör man tänka på när man ska låna pengar till en privatperson & försäkra sig om att få tillbaka pengarna inom rimlig tid? Är det så att säga juridiskt bindande om man skriver på ett \"vanligt papper\" med bådas namnunderskrifter, samt lånesumman & bådas personnr? Bör något mer finnas med?Tacksam för svar!
SVAR

Hej.Det är inte särskilt svårt men mycket viktigt att Du upprättar ett enkelt skuldebrev när Du lånar ut pengar. Det kan Du göra på ett vanligt papper. Du skriver helt enkelt att låntagaren skall betala den utlånade summan till Dig på ett visst datum. Dessutom bör Du tydligt skriva om Du skall erhålla ränta på beloppet och i så fall vilken ränta, annars kan Du inte begära ränta. Ni skall båda underteckna skuldebrevet med angivande av ort och datum. För att underlätta bevisning vid en eventuell tvist är det lämpligt om Du dessutom har ett antal vittnen som också undertecknar skuldebrevet samt att Ni genomför transaktionen av lånebeloppet och återbetalning via bankkonto istället för kontant.Med vänlig hälsning

Martin Ågren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (151)
2021-04-30 Hur vet man om ett skuldebrev är giltigt?
2021-03-08 Vilken typ av dokument bör upprättas vid utlåning av pengar till sambo?
2021-01-27 Vem skall betala en gemensam skuld om ena parten saknar betalningsförmåga?
2021-01-18 Hur utformar man ett skuldebrev till att bli juridiskt bindande?

Alla besvarade frågor (92309)