Upprättande av enkelt skuldebrev

2009-02-28 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej!Vad bör man tänka på när man ska låna pengar till en privatperson & försäkra sig om att få tillbaka pengarna inom rimlig tid? Är det så att säga juridiskt bindande om man skriver på ett \"vanligt papper\" med bådas namnunderskrifter, samt lånesumman & bådas personnr? Bör något mer finnas med?Tacksam för svar!
SVAR

Hej.Det är inte särskilt svårt men mycket viktigt att Du upprättar ett enkelt skuldebrev när Du lånar ut pengar. Det kan Du göra på ett vanligt papper. Du skriver helt enkelt att låntagaren skall betala den utlånade summan till Dig på ett visst datum. Dessutom bör Du tydligt skriva om Du skall erhålla ränta på beloppet och i så fall vilken ränta, annars kan Du inte begära ränta. Ni skall båda underteckna skuldebrevet med angivande av ort och datum. För att underlätta bevisning vid en eventuell tvist är det lämpligt om Du dessutom har ett antal vittnen som också undertecknar skuldebrevet samt att Ni genomför transaktionen av lånebeloppet och återbetalning via bankkonto istället för kontant.Med vänlig hälsning

Martin Ågren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (141)
2020-08-03 Kräva tillbaka penninglån av privatperson
2020-07-24 Avtal om skuld i förhållande till annan
2020-07-17 Möjligt att ta över någon annans lån?
2020-05-17 Kan sms-konversation utgöra ett giltigt skuldebrev?

Alla besvarade frågor (82685)