Testamente

Hej!

Vi skulle vilja få råd hur vi ska skriva i vårt testamente. Jag hhar tre barn sedan förut ( särkullbarn) min fru har inga egna barn och vi har heller inga gemensamma barn. Vi har varit tillsammans sedan 1993 och gifte oss juli 2008.

Hur skriver vi på bästa sätt, så att mina barn INTE får ut sin laglott förrän efter min frus död?

Min fru undrar också om hon måste ha koll på hur stora laglotterna är efter min bortgång, ska det redovisas till barnen? Min avsikt är också att delge mina barn att jag tänker göra på detta sättet, så att dom vet om det.

Tacksam för råd i denna fråga!

Lawline svarar

Relevant reglering finns i Ärvdabalken (hädanefter ÄB). Huvudregeln inom arvsrätten är att särkullebarn alltid har rätt att få ut sin arvslott direkt vid arvlåtarens bortgång, 3kap 1§ 1st ÄB se https://lagen.nu/1958:637#K3. Det är endast om särkullebarnen avstår från denna rätt som den kvarlevande makens rätt omfattar även särkullebarnens arvslotter.Detta framgår av 3 kap 9§ ÄB. Finns det emellertid ett testamente förlorar denna arvsrättsliga reglering sin verkan. 7kap. 1 § ÄB stadgar dock att hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvingen utgör dennes laglott. Laglotten är individuell för varje arvinge till testatorn och denna faller ut, trots att det finns ett testamente, under förutsättning att bröstarvingen begär jämkning, jfr 7kap. 3 §ÄB. Laglottsanspråket går således ej att åsidosätta. Vill ni testamentera mellan er kan ni göra det upp till den s.k. disponibla kvoten, dvs. det belopp som kvarstår då man från kvarlåtenskapen avräknat dels prisbasbeloppen, dels alla de laglotter som skulle kunna utgå. I er situation föreligger det s.k. konkurrerande anspråk mellan testatorns barn och efterlevande make. Anspråken rangordnas som följer: den efterlevande maken har enligt 3 kap.1§ 2st.ÄB alltid rätt att ur kvarlåtenskapen tillgodoräkna sig 4 prisbasbelopp, se https://lagen.nu/1958:637#K3.Ett testamente av den avlidna maken är utan verkan i den mån förordnandet inkräktar på denna rätt. Därefter har bröstarvingar till den avlidne rätt att få ut sina laglotter. Det som återstår av kvarlåtenskapen då de två nämnda anspråken tillgodosetts kan ni testamentera fritt över.Med vänlig hälsning,

Louise Albertson - WittingRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning