Gallring i belastningsregistret & rättegångskostnader

Hej

Jag begick butikstöld i fyra olikar butikker, det var första gång och alla sidsta.

Jeg vet inte vad som gik i mig, har aldrig gjordt det för ut. Jag blev fristad och samtigdit räd.

Jag stoppades av en vagt, när han räknade ihop blev det til 5.800kr jag var inte klar över, at jag hade tagit för så mycket.

Jag har aldrig varit dömt eller fået böter förut, jag är så räd och vet inte hva som kommer at hände, jag har bot 1år och 8mån i Sverige.

Jag forstår verkligen inte det som jag har gjodt eller varför.

Jag undrar också om det kommer at påverka mig när jag söker arbete, är det möjligt för arbetsgivaren at se, det som jag har gjordt? Just nu har jag ingen arbette eller inkomst, den enda som har inkomst är min make. Jag undrer också måste jag betala För retegång? Måste jag har en försvarere, och vad kan det koste mig?

Tack så mycket på förhand.

Lawline svarar

Hej! I regel registreras dessa uppgifter i belastningsregistret efter en eventuellt fällande dom(se https://lagen.nu/1998:620).Gallringstiden varierar beroendes på vilken straffrättslig påföljd som har ådömts dig. I regel gallras en uppgift som innebär böter efter 5 år enligt 17 § 9 punkten. För stöld innebär straffskalan fängelse i högst 2 år (se https://lagen.nu/1962:700 8 kap 1 §) varför en fällande dom gallras först 10 år efter frigivningen i enlighet med 17 § 1 punkten.Personuppgifter som lagras i belastningsregistret får inte lämnas ut till annan än i lagen behöriga allmänna organ såsom allmän domstol, myndigheter o.s.v. Däremot kan en arbetsgivare begära registerkontroll som villkor för en eventuell anställning, vilket innebär att du måste visa upp ett utdrag ur belastningsregistret för att styrka att du inte finns med.Enligt 21 kap 3 § RB så har du som misstänkt alltid rätt till ett försvar. Enligt 4 § skall offentlig försvarare utses av rätten och enligt 5 § skall till offentlig försvarare förordnas en advokat. (Se https://lagen.nu/1942:740)Beträffande rättegångskostnaderna så behöver du inte betala dessa om du blir frikänd. Blir du däremot fälld för stölden måste du delvis eller i sin helhet, betala tillbaka statens kostnader för din försvarare. Tidskostnadsnormen för att anlita en advokat är år 2009 1104 kr exkl moms för rättshjälpsärenden. (se http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage.aspx?id=4495) men dessa kostnader betalar du som sagt tillbaka i efterhand vid en eventuellt fällande dom.Vänligen

Lawline Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”