FrågaEKONOMIÖvrigt26/02/2009

Är ett skuldebrev juridiskt bindande?

Hej, Jag har en fråga gällande ett lån. Jag hade tänkt att låna ut pengar till en bekant och måste då ta ett lån från banken. Summan ligger strax under 100 000 kr. Räcker det att skriva ett skuldebrev eller behöver jag komplettera för att säkerhetsställa att det är juridiskt giltigt? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej! Skuldebrevet mellan er båda utgör själva beviset för att din bekant har lånat pengar av dig. Det finns två typer av skuldebrev, enkla respektive löpande. Reglerna om skuldebrev finns i Skuldebrevslagen, som du hittar https://lagen.nu/1936:81#K2. Ett enkelt skuldebrev är utställt till en viss person. Det kan exempelvis lyda på följande sätt: "Jag N.N. lovar härmed att till X.X. återbetala lånad summa om 100.000 kronor senast 2010-01-01." Ett löpande skuldebrev är istället normalt utställt till innehavaren av skuldebrevet. Ett sådant kan lyda på följande vis: "Jag N.N. lovar att till innehavaren av detta skuldebrev vid anfordran, dock inte tidigare än 2010-01-01, betala ett belopp om 100.000 kronor Skuldebrevet som sådant är juridiskt bindande för utställaren och utgör på det viset beviset för att du har lånat ut pengar till din bekant. Det är således din bekant som utställer skuldebrevet, skriver under det med sin signatur och överlämnar det sedan till dig. Det är förstås ingenting som hindrar att ni upprättar ett sedvanligt avtal, i vilket ni överenskommer om villkoren för lånet, undertecknar båda två och därefter tar varsin kopia. Var bara noga med att villkoren är tydligt formulerade oavsett vilket alternativ ni väljer. Lycka till! Med vänliga hälsningar
Daniel PrawitzRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Ekonomi och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000