FrågaEKONOMIÖvrigt22/12/2008

Rätt att ta del av anteckningar om betalningar

Jag vill betala av en skuld jag har till en privatperson. Jag gjort månadsvis avbetalningar under flera år som långivaren fört anteckningar över angående ränta/amortering. Har jag rätt att ta del av dessa anteckningar för att kontrollera att den restsumma långivaren uppger stämmer.

Lawline svarar

Du har ingen laglig rätt att ta del av en sådan anteckning. Normalt anses det ligga på låntagaren att begära kvitton på sina betalningar för att kunna för bevisning i efterhand. Det är kanske inte helt lämpligt att långivarens anteckningar är det enda som kan visa huruvida man betalat eller inte. Men det finns alltså inget rättligt medel du kan använda för att begära tillgång till anteckningnarna. Om ni skulle gå till domstol med detta finns emellertid något som kallas editionsplikt och som innebär att domstolen kan förpliktiga långivaren att visa upp handlingarna. Men det är först när ni väljer att gå längre med en eventuell tvist. Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”