FrågaSKATTERÄTTÖvrigt16/02/2009

Uttagsbeskattning

Kan man sälja sin egen villa till egen ägt bolag, och sedan hyra ut till sig sjäv. Även del av fastigheten till annan hyresgäst. Och i så fall ta ut låg hyra för sin egen del?

Lawline svarar

Hej, Ja, du kan sälja din villa till ditt bolag, du kan även hyra ut del till utomstående. Vad gäller hyran skall den vara marknadsmässig. Om du hyr ut till underpris, kommer du att uttagsbeskattas för summan mellan den hyra du tagit ut och en marknadsmässig hyra. Regler kring uttagsbeskattning finns i kapitel 22, inkomstskattelagen, vilken du finner https://lagen.nu/1999:1229. Med vänlig hälsning
John HerrmanRådgivare