FrågaSKATTERÄTTÖvrigt28/04/2009

Uppskov vid köp av ersättningslägenhet i annat EES-land

Hej ! Har salt en bostadsrätt i Sverige, flyttat utomlands och köpt en ny lägenhet till ett högre värde i ett annat EU-land. Har man rätt att skjuta upp reavinstbeskattningen av försäljningen i Sverige ? Vilka deklarationsregler gäller ?

Lawline svarar

Hej Dick Uppskovsbeloppet vid avyttring av privatbostadsrätt finner du i Inkomstskattelagen (IL) 47 kap. En första förutsättning för att kunna göra ett uppskov är att du, precis som du skriver, tar upp en kapitalvinst från en avyttring av din ursprungsbostad, förvärvar eller tänker förvärva en ersättningsbostad och slutligen att du har bosatt eller tänker bosätta dig där. Du kan alltså inte få uppskov om du inte avser att bosätta dig i ersättningsbostaden, 47 kap. 2 § IL. En ursprungsbostad är en privatbostad i en stat inom EES som, vid avyttringen är den skattskyldiges permanentbostad, 47 kap. 3 § 1 st. IL Enklare uttryckt, om bostadsrätten du sålde var din permanenta bostad räknas den som ursprungsbostad, då den låg i Sverige. För att räknas som permanentbostad krävs enligt 47 kap. 3 § 2 st. IL att du bott där under minst ett år innan du sålde den eller under minst tre av de föregående fem åren. Med ersättningsbostad avses enligt 47 kap. 5 § 5 p. IL en bostad i ett privatbostadsföretag. Privatbostadsföretag definieras i Inkomstskattelagen 2 kap 17 § IL. Då bostadsrättsföreningar, är en typisk svensk företeelse, jämställs i 47 kap 5b§ IL vissa andra ekonomiska föreningar och aktiebolag med privatbostadsföretag. Utifrån detta bedömer jag att du kan få uppskov för den reavinst du gjort på din sålda bostadsrätt. Det finns ännu ingen lagstiftning som direkt reglerar den omständigheten att du kanske köpt en ägarlägenhet och inte en ny bostadsrätt, men skatteverket har uttalat att man kommer att bortse från denna formella skillnad och tillåta uppskov vid ett sådant förvärv. För mer information angående detta, se Skatteverkets ställningstagande 2007-10-30 Dnr 131 649571-07/111. Mvh Benjamin Helldén-Hegelund
Benjamin Helldén-HegelundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo