Utmätning av arv

FRÅGA
Hej ...jag undrar hur det fungerar när jag får ett arv och jag har skulder hos kronofogden. min morbror har testamenterat boets bankmedel, värdepapper mm till mig och mina syskon, är osäker om summan just nu, men ser ut att bli ca 300000, lika mycke som min skuld hos kronofogden ... vad jag vill göra är att betala mina skulder, men göra upp med fodringsägarna själv, inte att kronofogden tar pengarna direkt .. min fråga är alltså : kan fogden ta arvet ??
SVAR

Hej,Tack för din fråga.Kronofogdemyndigheten (nedan Kfm) har rätt att utmäta egendom som tillhör gäldenären. Detta framgår av 4 kap 17§ Utsökningsbalken. Detta innebär att ett belopp som gäldenären ärvt kan utmätas.Kfm kan i väntan på lön avvakta med att utmäta belopp som gäldenären behöver för sitt underhåll, men inte längre än 1 månad om inte synnerliga skäl föreligger (UB 5:1 p 7).

Detta är dock inte aktuellt vid så stora belopp som du nämnde.Genom att bouppteckningen är en offentlig handling har Kfm rätt att ta del av denna, och får de reda på att du är delägare i ett dödsbo och skall mottaga ett arv är risken tyvärr stor att de utmäter beloppet.Med vänlig hälsning

Isabelle Emanuelsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (813)
2020-05-30 Kan barnbarn bli arvlösa?
2020-05-27 Hur ser jag till att min sambo kan sitta kvar i orubbat bo om jag avlider?
2020-05-21 Måste man betala skatt efter dödsbo?
2020-05-19 Skiftesman som räknat fel

Alla besvarade frågor (80626)