FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 16/05/2009

Tjänstledighet på grund av studier

Hej! Jag har idag en chefsposition sedan fem år på ett tjänsteföretag. Min särbo har fått ett toppjobb i England och jag ser det som en eventuell möjlighet att följa med och då gå en utbildning i engelska på ett år. Något som jag ser som mer eller mindre nödvändigt i mitt jobb eftersom vi har blivit uppköpta av utländska investerare. Min fråga är - finns det en realistisk möjlighet att få tjänstledigt för studier? Min nuvarande tjänst är en nyckelroll och om jag sätter mig i arbetsgivarens sitts så kan jag se att man kan tycka att detta inte är möjligt, utan att man i så fall vill att jag säger upp mig. Engelskan är ju INTE avgörande föratt jag ska kunna utföramitt jobb. Det finns väl inge förmildrande omständighet att det är en anhörig som flyttar ut från Sverige?

Lawline svarar

Hej, Du har rätt att få vara ledig för utbildning, se https://lagen.nu/1974:981. Det enda krav som uppställs på utbildningen är att den inte får innebära rena självstudier. En utbildning på ett engelskt universitet eller liknande omfattas därför av lagens definition av utbildning. Det finns inget krav på att utbildningen ska ha relevans för din nuvarande tjänst. Din arbetsgivare har rätt att skjuta upp ledigheten men endast under sex månader. För att arbetsgivaren ska få skjuta upp ledigheten under längre tid krävs ditt samtycke. Om du är ute i god tid med din ansökan bör det därför inte vara några problem med att få den beviljad. Det finns däremot ingen lagenlig rätt att få vara tjänstledig på grund av att en anhörig flyttar utomlands. Med vänlig hälsning
Sofia GärtnerRådgivare
Hittade du inte det du sökte?