FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 26/04/2006

Sparande av semesterdagar

Hej Jag har varit anställd på en konsultfirma i Sverige i drygt 10 år. Det har blivit mycket jobb och per mars detta år hade jag 107 ej uttagna semesterdagar. Nu i april fick jag ett mail ifrån min arbetsgivare som sade att 47 av dessa dagar var mer än 6 år gamla och därför "förfallna" och skulle tas bort utan ersättning/betalning. Är detta verkligen möjligt? Jag har i mitt drygt 10 år gamla anställningsavtal ingen paragraf som nämner något om semesterregler. Tacksam för svar

Lawline svarar

I semesterlagen finns bestämmelser som behandlar sparande av semesterledighet och semesterlön (18 – 23 §§). I lagen stadgas att arbetstagare som har rätt till mer än 20 semesterdagar med lön får spara sådana dagar till ett senare år. Sparade dagar skall dock läggas ut inom fem år från utgången av det semesterår då den sparades (se 18 §). Om arbetstagaren dock har avsett att sparade semesterdagar skall förläggas till det femte året efter det semesterår då de sparades, och skulle sådan förläggning medföra betydande olägenhet, får överenskommelse träffas att semesterdagarna skall läggas ut under det sjätte året (se 20 §). Sparade semesterdagar får alltså sparas under längst 5 år, med undantag för de omständigheter som nämns i föregående stycke. Semesterlagen hittar du http://lagen.nu/1977:480 Mvh
Andreas HeedRådgivare
Hittade du inte det du sökte?