FrågaSKATTERÄTTÖvrigt07/06/2009

Beräkning av skatt vid försäljning av fastighet

Hej Vi är fyra syskon som fått ärva en fastighet sedan båda föräldrarna har dött. vi har ett marknadsvärde på fastigheten som är 2,8 miljoner. nu vill en av oss köpa det och lösa ut dem andra. anskaffningsvärde och renoveringskostnader är 300 000. Fråga: hur stor blir summa /person efter skatt för dem som blir utlösta?

Lawline svarar

Hej! Jag utgår från att dödsboet redan är skiftat och att alla fyra således fått sina andelar. Enligt 44 kap. 21§ IL inträder ni syskon, när ni på detta sätt får en fastighet genom arv, i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta innebär i ert fall att ni vardera har fått ¼ av era föräldrars anskaffningsvärde och förstås ¼ av huset. I nuläget har ni fyra syskon alltså var sin del av huset som, med ett marknadsvärde på 2 800 000, är värd 700 000 (2 800 000/4 = 700 000). Ni har, under förutsättning att renoveringskostnaderna får läggas till anskaffningsvärdet enligt 45 kap. 11 och 12 §§, ett anskaffningsvärde per andel på 75000 (300 000/4). För varje syskon som säljer sin andel blir kapitalvinsten 700 000 minskat med eventuella mäklarkostnader eller dylikt Sedan minskar man denna summa med omkostnadsbeloppet, 44 kap. 14 § IL. Vi utgår från att omkostnadsbeloppet är 75000 i detta fall. 700 000 – 75000 = 625 000 är då varje syskons kapitalvinst på sin andel, 44:13. Enligt 45 kap. 33 § IL skall en kapitalvinst på bostadsfastighet tas upp till tjugotvå trettiondelar. 625 000 x (22/30) = 458 333 Denna summa tas sedan upp i inkomstslaget kapital och beskattas med en skattesats på 30%. 458 333 x (0.3) = 137 500 Var och en av er kommer alltså att betala 137 500 SEK i skatt vid ett pris på 700 000 per andel och ett omkostnadsbelopp på 75 000. Ni bör dock tänka på att säkerställa att de renoveringar som gjort får tillgodoräknas ert omkostnadsbelopp enligt tidigare nämnda paragrafer. Slutligen kan nämnas att det i 45 kap. 28 § finns särskilda bestämmelser om fastigheter förvärvade före år 1952. Om era föräldrar haft huset så länge kan det alltså finnas orsak att titta på dessa regler, då de möjligtvis kan öka ert omkostnadsbelopp och sänka er skatt. Mvh
Benjamin Helldén-HegelundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”