När anses äganderätten övergått till ny ägare?

2006-04-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Vilket datum anses en fastighet vara förvärvad om den har tillskiftats en make genom ett bodelningsavtal? Uppgiften behövs ska fyllas i allmänna självdeklarationen. Bodelningsavtalet är endast signerat av parterna 2 mars resp. 21 mars och därefter inlämnat till tingsrätten. (Lagfart beviljades först i juni.)
SVAR
Vad gäller fastighetsskatten övergår normalt äganderätten vid datumet för köpekontraktet. Om till exemple en person ägt en fastighet t.o.m.5 feb 2005 ska han betala 45/365 av skatten. Samma sak borde gälla vid bodelning, d.v.s. äganderätten övergår vid datumet för undertecknandet av bodelningsavtalet. I ditt fall borde det vara den 21 mars.
Michael Witting
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86416)