FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 26/07/2009

Omplaceringsrätt vid sjukdom

Jag är sjuk och sjukskriven sedan mer än ett år tillbaka. Jag har skadat mig i jobbet och har en annan sjukdom som hindrar mig att jobba kvar på mitt jobb som undersköterska. Jag har 140 hp. Det fattas lite drygt 11/2 år på min utbildning. Nu vill kommunen bli av med mig. Anställd sedan 1995 och är 40 år. Har varit på två intervjuer för eventuell omplacering, men cheferna på dessa jobb vill inte ha mig då jag hör till en annan förvaltning i kommunen. Har haft tillräckliga kvalifikationer till jobben. Vad kan jag kräva?

Lawline svarar

Hej, Arbetsgivaren har endast i undantagsfall rätt att säga upp dig på grund av sjukdom. Först och främst är din arbetsgivare skyldig att svara för att dina behov av rehabilitering klarläggs samt att åtgärder för en effektiv rehabilitering snarast vidtas, se 22 kap 3 § lagen om allmän försäkring https://lagen.nu/1962:381. Din arbetsgivare är också skyldig att anpassa dina arbetsförhållanden med hänsyn till dina särskilda förutsättningar, se 3 kap 3 § arbetsmiljölagen https://lagen.nu/1977:1160. Arbetsgivaren är skyldig att göra allt som är möjligt för att anställningen skall bestå och överväga alla möjligheter att flytta arbetstagaren till någon annan uppgift inom verksamheten. Skyldigheten begränsas till vad som är skäligt i det enskilda fallet. Detta innebär att det kan ställas högre krav på att en arbetsgivare med en stor verksamhet försöker hitta en lämplig omplacering för arbetstagaren än vad som krävs av en arbetsgivare med en liten verksamhet. Enligt 7 § anställningsskyddslagen, se https://lagen.nu/1982:80, krävs också att arbetsgivaren före en uppsägning anstränger sig för att ordna en omplacering för arbetstagaren. Denna skyldighet är begränsad till arbeten som är lediga och som arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för.
Sofia GärtnerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000