Delägares skyldighet att betala fastighetsskatt

2006-04-27 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Minskar fastighetsskatten jag betalar om jag sambeskattas med min make? Jag äger en fastighet tillsammans med annan släkt än min make. Släktingen har inte sambeskattning genom äktenskap. Får släktingen utan sambeskattning betala mer fastighetsskatt än jag som sambeskattas genom äktenskap? Vi äger 50 % av fastigheten.
SVAR
Hej!

Fastighetsskatt skall enligt 2 § lagen om statlig fastighetskatt, betalas av fastighetsägaren. Om flera personer tillsammans äger en fastighet, skall fastighetsskatten delas upp så att beloppet motsvarar delägarens andel i fastigheten - äger man hälften var av en fastighet skall m.a.o. fastighetsskatten delas upp på motsvarande sätt.

Såvida din make inte är delägare i fastigheten torde han inte vara skyldig att betala någon fastighetsskatt (vad beträffar den berörda fastigheten). Därmed torde du och din släkting vara skyldiga att betala lika mycket i fastighetsskatt.

Mvh

Tim Boström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86416)