FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt19/09/2008

Är adoption möjlig mot biologisk förälders vilja?

Jag vill adoptera min mans barn, han har enskild vårdnad. Barnen har ingen kontakt med biomamman, senaste gången de träffades var för ca1,5 år sedan och då under ca 1,5 timme, innan dess var det ett år sedan de träffades. De har alltså träffats 2 gånger på ca 2,5 år. Barnen vill att jag ska adoptera dem speciellt det äldsta barnet 8 år uttrycker verkligen att han vill att jag ska adoptera honom. Mamman visar inget större intresse av att träffa barnen men jag tror ändå att hon inte kommer att ge sitt samtycke till adoption när hon kommer att tillfrågas. Finns det överhuvudtaget någon chans att tingsrätten trots det kommer att godkänna adoptionen? Finns det något vi kan göra för att öka chanserna till att adoptionen kommer att godkännas? Tack på förhand

Lawline svarar

Tack för din fråga! Adoption av styvbarn regleras framför allt i 4 kap Föräldrabalken (se http://lagen.nu/1949:381#K4). I det här fallet är ju den biologiska mamman inte vårdnadshavare och det innebär att hon inte har några legala möjligheter att förhindra adoptionen. Trots det har hennes inställning stor betydelse om tingsrätten ger tillstånd till adoption eller inte, eftersom mamman ändå skall höras om sin ståndpunkt. Domstolen har i tidigare fall bland annat lagt vikt vid om umgänget med den biologiska föräldern varit allt för sporadisk, och om barnet har faktiska familjeband med styvpappan/styvmamman. Det har även haft viss betydelse att barnet sett styvföräldern som sin riktige pappa respektive mamma. Ni skall veta att om adoption tillåts upphör underhållsskyldighet och arvsförhållande till barnens biologiska mamma, som i det här fallet. När tingsrätten bedömer om adoption skall tillåtas eller inte kommer även barnens vilja beaktas, men man tar hänsyn till deras ålder och mognad. Viktigt att tänka på är att domstolen tittar på barnets intresse av adoptionen och utgår från det som är bäst för barnet. Det alltså det som är avgörande för om tillstånd kommer att ges eller inte. Kort sagt finns det alltså en chans att adoptionen kommer att godkännas trots att mamman motsätter sig det, men det är svårt för mig att uttala mig om hur domstolen kommer att bedöma ert fall. För er del kan det bland annat vara bra att lyfta fram den biologiska mammans sporadiska kontakt med barnen (2 gånger på 2 ½ år) samtidigt som ni kan visa på att du som styvmamma har starka familjeband till barnen och att de faktiskt ser dig som deras mamma. Men som sagt, barnets bästa är avgörande i sådana här mål. Jag hoppas att varit till er hjälp i frågan! Med vänlig hälsning
Gabriella PerssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?