FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/07/2008

Tillsvidareanställning för obehörig lärare

Om jag har jobbat som trä och metallslöjdslärare i 3 år på en och samma skola obs jag har inte full behörighet är jag lasad då?

Lawline svarar

Hej! Enligt lag om anställningsskydd 5 § som du hittar https://lagen.nu/1982:80 , övergår visstidsanställningar som pågått mer än två år under sammanlagt fem år till en tillsvidare anställning. Dock förhåller det sig lite speciellt med just lärartjänster. I rättsfallet 2002 nr 92 från Arbetsdomstolen framkom det att det ej finns möjlighet för obehöriga lärare att kräva en tillsvidare anställning (och således större skydd vid uppsägning och dylikt det jag presumerar är vad du menar med "lasad" ). Detta på grund av att det är motstridigt med 2 kap 4 § skollagen som du hittar https://lagen.nu/1985:1100 . Dock är denna inget hinder för tillsvidare anställning om man uppfyller de specifika kraven i samma paragraf. Så är fallet om det är den mest lämpliga lösningen, du har tillräcklig kompetens och inga andra behöriga sökanden till tjänsten finns. Detta tillämpas dock endast i undantagsfall. Således får din arbetsgivare under vissa omständigheter tillsvidareanställa dig men det är tyvärr inget som du kan kräva. Dock tyder din långa anställningstid på att du innehar den kompetens som erfordras och om inga andra sökanden finns skulle det troligtvis gå att tillsvidareanställa dig om din arbetsgivare vill detta. Arbetsdomstolen redogör för sin bedömning genom att poängtera vikten med kvaliten på undervisningen i skolan och bedömda att denna kvalitet väger tyngre än enskilda individers anställningsskydd. Hoppas du fått din fråga klarlagd. Med vänlig häsning,
Malin MalmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”