Vad är lösöre?

Jag är god man och dödsbodelägare.

I testamentet som las fram vid bouppteckningen sägs att den efterlevande sambon skall ärva allt lösöre.

Ingår detta i lösöret: Pengar, vapen och dito skåp, bil, släpvagn, scooter, gående gräsklippare. Det registrerbara är registrad på den avlidne?

Lawline svarar

Hej!Allt det uppräknade är lösöre, med undantag för pengarna. Detta finns att läsa i Juridikens termer (Liber, 9 uppl. 2002):

"Lösöre, sådan lös egendom som inte utgörs av pengar; värdepapper, olika slags rättigheter, byggnad på ofri grund m.m. Till L. räknas främst möbler, husgeråd, transportmedel, varor o.d.".

"Lös egendom, all egendom som inte är fast egendom, ss lösören, värdepapper, pengar och olika slags rättigheter".Vänligen,

Rådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning