Vad är lösöre?

FRÅGA
Jag är god man och dödsbodelägare.I testamentet som las fram vid bouppteckningen sägs att den efterlevande sambon skall ärva allt lösöre.Ingår detta i lösöret: Pengar, vapen och dito skåp, bil, släpvagn, scooter, gående gräsklippare. Det registrerbara är registrad på den avlidne?
SVAR

Hej!Allt det uppräknade är lösöre, med undantag för pengarna. Detta finns att läsa i Juridikens termer (Liber, 9 uppl. 2002):

"Lösöre, sådan lös egendom som inte utgörs av pengar; värdepapper, olika slags rättigheter, byggnad på ofri grund m.m. Till L. räknas främst möbler, husgeråd, transportmedel, varor o.d.".

"Lös egendom, all egendom som inte är fast egendom, ss lösören, värdepapper, pengar och olika slags rättigheter".Vänligen,

Emelie Brorström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (813)
2020-05-30 Kan barnbarn bli arvlösa?
2020-05-27 Hur ser jag till att min sambo kan sitta kvar i orubbat bo om jag avlider?
2020-05-21 Måste man betala skatt efter dödsbo?
2020-05-19 Skiftesman som räknat fel

Alla besvarade frågor (80625)