6:2a FB - barnets bästa

2015-08-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag och mitt ex separerade för ett år sedan, vi har två barn. 6 & 9 år gamla. jag har en väldigt nära relation med mina barn och vi har dom boende växelvis hos oss, dvs varannan vecka hos mig varannan hos modern. Nu är det så att modern har konfiskerat äldsta dotterns mobil och låter ej henne ringa mig under hennes veckor, samt att jag ej får prata med dottern om jag ringer på exets telefon. Har hon verkligen rätt att göra så här? När dottern gärna vill ha chansen att ringa mig ett par ggr under veckan. Hon trivs ej hos sin mor och därför ringer hon mig och ventilerar. Men jag undrar faktiskt om mitt ex har rätt att neka kontakt under "hennes vecka" när vi har gemensam vårdnad?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

I konflikter som rör vårdnad och umgänge av barn är det föräldrabalkens (FB) regelverk som tillämpas, och mer precist kap. 6 FB.

I frågor som rör barnet och dess relation till vårdnadshavarna ska man alltid utgå från barnets bästa, se FB 6:2a. Vid bedömningen om vad som är bäst för barnet ska risken för att barnet utsetts för övergrepp beaktas, barnets behov av en nära kontakt med båda sina föräldrar samt barnets vilja.

Vad jag förstår på din fråga så vill din dotter ringa dig när hon är hos sin mamma, något som din dotters mamma motsätter sig. Det strider både mot barnets vilja, samt mot behovet för barnet att ha en nära och god relation med båda sina föräldrar, 6:2a FB.

Principerna om barnets bästa är en av grundpelarna i FNs barnkonvention och väger väldigt tungt. Viktigt är att var bedömning görs utefter förutsättningar i varje enskilt fall. Utifrån de fakta som du har angivit i frågan, kan dotterns mammas beteende anses strida mot barnets bästa.

Har du och din dotters mamma svårt att på egen hand lösa konflikten du beskriver råder jag er att kontakta socialnämnden där ni bor. Där kan de hjälpa er att samtala och reda ut problemet.

Har du ytterligare frågor kan du alltid återkomma till oss. Du vet väl om att du kan få snabba svar via vår telefonrådgivning på 08-533 300 04.

Lycka till,

Vänliga hälsningar,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1552)
2020-10-27 Återkalla medgivande av pass
2020-10-27 Kan jag betala hälften av underhållet för att mamman inte låter mig träffa barnen?
2020-10-25 Kan min make ta över min del av vårdnaden om jag skulle gå bort?
2020-10-23 Kontakt med barnen och GDPR

Alla besvarade frågor (85448)