Får man kompensera missnöjd gäst med alkohol?

Hej,

Undrar om hotell o restauranger har rätt att bjuda på alkohol som kompensation till en missnöjd gäst. T ex skicka upp en flaska vin på rummet eller champagne till ett brudpar.

Undrar också om det finns en gräns för hur mycket hotell o restauranger får bjuda på/ ge bort. Regleras de av några lagar eller får de fritt ge vad de vill till sina gäster?

Finns det risk för mutbrott, ex när det gäller företagskunder eller möjligtvis skattebrott?

Lawline svarar

Enligt brottsbalken, läs mer http://www.lagen.nu/1962:700, står att den som till arbetstagare lämnar, utlovar eller erbjuder någon form av otillbörlig belöning döms för bestickning. I lagen definieras inte vad som egentligen är otillbörligt. En bedömning görs därför efter en granskning av omständigheterna i det enskilda fallet.

Med andra ord går det med sannolikhet bra för ett hotell eller en restaurang att ge en gåva till hotellgäster som kompensation så länge inte gåvan står i relation till tjänsteutövning.Din fråga kompliceras lite då den rör alkohol, vilket innebär att hänsyn även måste tas till alkohollagen. Den som tillverkar, säljer eller förmedlar försäljning av alkoholdrycker får i sin rörelse endast lämnar varuprover om gåva.Sammanfattningsvis så rör din fråga troligen inte ett mutbrott utan snarare ett brott mot alkohollagen.

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”