FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/06/2008

Bodelning vid äktenskapsskillnad

Hej! Jag tänkte höra om hur det fungerar med olika saker vid separaton. Om två personer nyligen har köpt ett hus tillsammans och beslutar att separera, men en av dem vill bo kvar i huset. Hur funkar det när man "köper ut" den andra parten ur huset? Får den kvarvarande parten skriva över hela bolånet på sig och DESSUTOM betala (ur egen ficka??) pengar till den som flyttar ut, eller hur fungerar det? Säg att huset kostat 1,2 miljoner och lånet är taget på den summan - som exempel. Sen undrar jag om man ska dela ut saker mellan sig. Hur funkar det, vad är enklast? Om man inte riktigt kan komma överrens vem som ska ha vad? Är det bodelning som gäller då och hur funkar det? Brukar det fungera med att en part själv kan behålla huset ensam eller är er erfarenhet att det är bättre att sälja (vilket absolut vill undvikas)? Tacksam för alla tips och råd jag kan få i frågorna! Tack på förhand!

Lawline svarar

Regler om bodelning vid äktenskapsskillnad finnes i Äktenskapsbalken. När ett äktenskap upplöses skall makarnas egendom fördelas mellan dem, vilket görs genom bodelning, 9 kap 1§. Det är makarna själva som förrättar bouppteckning och bodelningen. Vill man ha hjälp med detta, exempelvis för att man inte kommer överrens, kan man av rätten få en bodelningsförrättare förordnad sig, 9 kap 7§. Den egendom som ingår i bodelningen är makarnas gemensamma egendom, deras giftorättsgods, 10 kap 1§. All egendom som makarna inte förskrivit skall vara deras enskilda utgör giforättsgods. Har man med andra ord inte upprättat något äktenskapsförord eller ärvt egendom med föreskrift om att det ska vara arvtagarens enskilda egendom, brukar all egendom utgöra giftorättsgods som alltså skall delas lika mellan makarna, efter det att man gjort avdrag för skulder, 11kap 3§. Om bostaden är giforättsgods skall dess värde fördelas lika mellan makarna. Om den ena maken vill överta bostaden måste denna make ersätta den andra maken för detta. Man säger då att den make som övertar makarnas gemansamma bostad gör detta med avräkning. Skulle inte den övertagande makens giforättsgods räcka för att täcka värdet skall den mottagande maken betala motsvarande belopp i pengar. Detta innebär i realiteten att den make som övertar bostaden ersätter den andra maken för dess del, antingen genom att ge maken annan egendom ur boet som motsvarar värdet för dess andel i bostaden eller genom att betala kontant. Säg att makarna har en gemensam bostad värd 1,2 Mkr, samt ett gemensamt lån på 1,2 Mkr. Vid en bodelning kommer lånet (skulden) räknas av på huset (giftorättsgodset). Detta innebär att makarna har noll kronor vadera kvar på sina respektive lotter. I en sådan situation får makarna helt enkelt komma överrens om den ena maken skall överta bostaden eller om den skall säljas. Skulle den ena maken överta bostaden, får även denna make överta den andra makens lån alternativt teckna ett nytt som täcker hela lånesumman. I ett sådant fall skall givetvis inte den övertagande maken även ersätta den andra maken med 0,6 Mkr. Ersättningen i detta fall betingas av att man övertar den andra makens lån (En fiktiv minuspost på 0,6 Mkr). Återkom gärna om du har ytterligare frågor! Bästa hälsningar
Amanda WassénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”