FrågaSKATTERÄTTÖvrigt29/04/2008

Försäljning av fastighet belägen utomlands

vad blir skattekonsekvenserna vid försäljning av fastighet belägen i norge mvh anders

Lawline svarar

Hej! Jag kan inte ge Er något direkt svar på vilka konsekvenser försäljningen ger. Realisationsvinsten får nämligen beskattas enligt norsk skatterätt och sedan avräknas från den skatt som skulle ha erlagts i Sverige. Sverige har alltså en subsidiär beskattningsrätt, som slår till om den norska skatten skulle vara lägre än den svenska. Se http://lagen.nu/1996:1512 i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna, art 13 och art 25, p.6a1. Jag förutsätter att den skattskyldige har hemvist i Sverige eller på annat sätt är skattskyldig här. Vänligen,
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?