Föräldrars inflytande i förskoleverksamhet

Jag jobbar tillfälligtvis på ett dagis och är ansvarig för inköp av barnböcker som används vid högläsning av sagor för barnen. En av böckerna som jag köpt är klassikern "Krakel Spektakel köper en klubba" av Lennart Hellsing. Det blev dock ett ramaskri vid en av uppläsningarna då omkring 20 barn och några föräldrar närvarade eftersom ordet "negerbollar" förekommer vid ett tillfälle i texten. Efteråt informerades samtliga barns föräldrar om det inträffade och i ett gemensamt uttalande meddelade föräldrarna sedermera att det måste vara olagligt att använda uttryck bland barn som kan uppfattas som rasistiska och att vi på dagiset fortsättningsvis ska låta föräldrarna godkänna framtida bokinköp innan de får användas på sagostunden. Vidare kräver de att vi antingen gör oss av med den ovan nämnda boken eller att vi censurerar ordet "negerboll" genom att sätta på en klisterlapp på det ordet med texten "kokosboll" istället.

Kan föräldrarna agera på detta sätt?

Lawline svarar

Först och främst måste man tänka på i vilken form förskolan bedrivs. Är den kommunal eller fristående? Rör det sig om en fristående sådan måste man se till vad som står i stadgarna vad gäller föräldrars inblandning i verksamheten.Det är inte olagligt att använda ordet "negerboll", men det skulle kunna falla in under lagen om förbud mot diskriminering http://lagen.nu/2003:307. Då skall dock någon personligen känna sig kränkt av att exempelvis ordet ”negerboll” används, vilket inte verkar vara vad som motiverar föräldrarna i detta fall.Vad sedan gäller föräldrarnas möjlighet till inblandning får man söka svar i de nationella målen och riktlinjer som fastställs av riksdag och regering. Dessa återfinns i skollag http://lagen.nu/1985:1100, förordningar, läroplaner och kursplaner. Av läroplanen för förskolan (Lpfö 98, finns på www.skolverket.se) följer att föräldrarna skall ges möjlighet att utöva inflytande över hur målen konkretiseras och föräldrarnas synpunkter skall beaktas när det gäller planering och genomförande av verksamheten. Målen som är aktuella i detta fall är de angående ”Normer och värde”:


Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar

· öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

· förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

· sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

· förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund och

· respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.Sammanfattningsvis har föräldrarna rätt att lägga sig i, och deras synpunkter skall beaktas, men de måste balanseras med hur ni anställda bedriver verksamheten. Att ordet ”negerboll” kan anses diskriminerande och därmed vilja att det inte används på förskolan kan vara förståeligt, att däremot kräva godkännande av alla framtida bokinköp kan tyckas vara överdrivet.Mvh

Lorraine SauvyRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo