Får jag spela in en föreläsning?

2006-03-31 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Jag studerar på universitet och har börjat spela in föreläsningar på en diktafon. Vid ett tillfälle var det en lärare som, efter att ha fått syn på min diktafon, påstod att hans föreläsning minsann var copyrightskyddad och därefter tog han helt sonika upp min diktafon som jag placerat på ett bord längst fram i föreläsningssalen i inspelningsläge. Innan jag hann protestera hade läraren raderat det jag spelat in av den aktuella föreläsningen och i samma veva försvann även två tidigare ljudupptagningar med andra lärare som jag hade sparat på samma flashminne. Nu undrar jag om det är tillåtet att spela in föreläsningar och huruvida lärarens agerande är korrekt? Jag hade fått tillstånd att spela in de två tidigare föreläsningarna av respektive lärare. Vore hemskt tacksam för ett utförligt svar.
SVAR

Föreläsningarna du går på är skyddade av upphovsrätt. Det innebär bland annat en ensamrätt för föreläsaren (upphovsmannen) att framställa exemplar av föreläsningen, t.ex. genom att spela in den på en diktafon.Det finns dock en inskränkning i upphovsmannens ensamrätt. Framställning av exemplar för privat burk är tillåtet om verket är ”offentliggjort”, vilket det blir när det lovligen tillgängliggjorts för allmänheten.Ett verk anses tillgängliggjort för allmänheten exempelvis då det framförs offentligt där vem som helst äger tillträde. Även framföranden som sker där vissa villkor gäller för tillträde omfattas av detta, förutsatt att vem som helst kan uppfylla dessa villkor. En föreläsning är inte uteslutande öppen för allmänheten. Alla kan inte bli antagna till en kurs med hänsyn till betyg och platstillgång etc.Detta innebär, enligt min bedömning, att ett samtycke från föreläsarna krävs för att du ska få spela in föreläsningar på diktafon. Anledningen är att verket inte är offentliggjort och något undantag från ensamrätten inte är tillämpligt. Trots att samtycke krävs var det inte korrekt av din lärare att handla som han gjorde. Han hade inte rätt att egenmäktigt radera innehållet på din diktafon, inklusive upptagningen av honom själv. Hans handlande kan möjligtvis bedömas som brottsligt, men detta är svårt att uttala sig om.

Andreas Heed
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Finns det någon uppdaterad tolkning i ämnet?
2013-02-26 07:27
Hej! Några tvivel borde inte råda om att lärares föreläsningar uppfyller det lågt ställda kravet på verkshöjd och därmed är skyddade av upphovsrätt (URL 1 §). Ett förbud råder därför mot att göra kopior av verket genom att t.ex. spela in dem (URL 2 §). Studenterna får dock göra kopior/inspelningar för privat bruk om föreläsningarna är att anse som offentliggjorda (URL 12 §). Ett verk anses offentliggjort då det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten (URL 8 § 1st). Varken EG-direktiv eller URL innehåller någon definition av "allmänheten". Enligt HD-praxis har verket tillgängliggjorts för allmänheten när möjligheten att närvara i stort sett står fritt för var och en även om tillträdet t.ex. är avgiftsbelagt (NJA 1980 s. 123). Detsamma gäller när offentliggörandet sker inför en krets som är formellt sluten, d.v.s. om villkoren att ta del av det är i sig öppna för var och en (NJA 1967 s. 150, NJA 1986 s. 172). Villkoren för antagning till högskola stör öppet för vem som helst att uppfylla. Liksom uttrycks i NJA 1988 s. 715 framstår en sådan grupp som "heterogen, växlande och tillfällig samt utan egentligt inbördes samband”, varför den enligt min mening inte framstår som sluten. Tillämpat på detta sätt innebär undantaget i URL 12 §:ens mening att studenterna har möjlighet att spela in föreläsningar till användande för privat bruk. Någon rätt att sprida dem vidare genom kanaler över t.ex. Internet föreligger emellertid inte.
2013-02-27 11:54
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (712)
2019-05-20 Är det olagligt att hyra ut kurslitteratur?
2019-05-19 När är ett bearbetat verk tillräckligt självständigt för att inte utgöra upphovsrättsintrång?
2019-05-17 Vad ska jag göra när någon olovligen publicerar mitt upphovsskyddade material?
2019-05-14 Är det tillåtet att ställa ut ett collage?

Alla besvarade frågor (69167)