FrågaSKATTERÄTTÖvrigt31/03/2008

Beskattning av fast egendom vid blandat fång

Om jag får en sommarstuga av mina föräldrar med taxeringsvärdet 500 000kr detta året och förra året var den summan 400 000kr. Marknadsvärdet ligger på 1 000 000kr och jag betalar stugan 600 000kr. Hur beskattas jag då. MVH

Lawline svarar

Hej! Frågan är om denna försäljning skall kapitalvinstbeskattas, vilken avgörs utifrån reglerna om blandat fång. Ett blandat fång föreligger när köpeskillingen understiger marknadsvärdet. Överstiger köpeskillingen taxeringsvärdet klassificeras transaktionen skattemässigt som ett köp men däremot som en gåva om den understiger taxeringsvärdet. Det är endast vid köp som kapitalvinstskatt skall betalas. Det framgår inte helt klart vilket år du köpte/skall köpa fastigheten men i båda dina redovisade fall så överstiger köpeskillingen fastighetens taxeringsvärde. Vi kan därför utgå ifrån att det blir att se som ett köp i ert fall. Man använder det taxeringsvärde som gäller vid försäljningsåret . Då det är dina föräldrar som säljer fastigheten är det de som kommer att beskattas vid denna transaktion, om de erhåller en vinst. Det är först när du sedan säljer fastigheten som du kommer att beskattas. Din vinst framräknas genom erhållen köpeskilling minus 600 000kr som du betalade och denna summa erläggs med i nuläget 22 % skatt. Hoppas du är nöjd med svaret. Vänligen
Therese JanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?